Kvalitetno implementirano Web rješenje sa mogućnostima rezervacije za naše prenoćište i zadovoljavajuće kreirani logo. Facebook marketing na kome je QWERTY  radio, odlično se pokazao, time smo dobili ogroman broj posjetioca u naše prenoćište.