Microsoft CSP / Microsoft 365 Business how to sell

QWERTY je 14.oktobra 2019. prisustvovao Microsoft treningu na temu: Microsoft CSP / Microsoft 365 Business how to sell. Trening je odrzan u prostorijama edukativnog centra SYS company u Sarajevu.

Share this post: